Vientiselvitys Suomesta

Vietäessä tavaroita Suomesta tai muualta EU:n alueelta EU:n ulkopuolelle, tarvitaan vienti-ilmoitus, joka annetaan sähköisesti Tullille.

Vienti-ilmoituksen tarvitsevat sekä yritykset että yksityiset viejät. Vienti-ilmoitus on tehtävä lähtömaassa, mutta alle 3000 euron lähetyksille se voidaan tehdä myös poistumismaassa. Myös väliaikaisesti maasta vietäville tavaroille on tehtävä vientiselvitys.

Viennissä voi olla myös rajoituksia tai kieltoja, jotka estävät tiettyjen tuotteiden viennin ulkomaille. Joidenkin tuotteiden viennissä voidaan myös vaatia erikoislupia. Lupien hankkimiseen menee aikaa joten se on hyvä huomioida hyvissä ajoin. Vientirajoituksia on EU:ssa mm. kulttuuriesineillä, uhanalaisilla eläimillä, puolustustarvikkeilla, kaksikäyttötuotteilla ja otsonikerrosta heikentävillä aineilla.

Auttaaksemme teitä tarvitsemme:

• kuljetusajoneuvon rekisterinumeron
• rajanylityspaikan
• tavaran kuvauksen
• pakkausten lukumäärät
• brutto- ja nettopainot
• laskukopion, josta näkyy sekä ostajan että myyjän tiedot
• rahtikirjan, mikäli sellainen on

Tarvittavat asiakirjat ja tiedot voitte toimittaa meille sähköpostilla.

Yritykset

EU:n ulkopuolelle myytävät tavarat ovat arvonlisäverottomia. Tästä syystä yrityksen on tärkeää hankkia myymilleen tavaroille vienti-ilmoitus. Poistumisvahvistetulla vienti-ilmoituksella voi siten osoittaa verottajalle tavaroiden poistuneen EU:n alueelta.
Jos yrityksellä on yli neljä vientilähetystä vuodessa on tärkeää rekisteröityä Tullin vientiasiakkaaksi. Rekisteröityminen on maksutonta ja suositeltavaa kaikille viejille. Rekisteröitynyt viejä saa automaattisesti EORI-numeron. EORI-numero tarkoittaa yksilöllistä Euroopan yhteisön numeroa, jonka Suomessa myöntää Tulli. Euroopan Unionissa on luotu rekisteröintijärjestelmä, jolla tulliselvityksen yhteydessä tunnistetaan ulkomaankauppaa harjoittavia toimijoita. Tunnistaminen perustuu EORI-numeroon.
Ilmoittautuminen tullin rekisteröidyksi vientiasiakkaaksi sekä lomakkeen täyttöohje.

Yksityiset asiakkaat

Myös yksityishenkilöt ovat velvollisia vientiselvittämään EU:n ulkopuolelle vietävät tavarat, jos he eivät itse vie tavaroita mukanaan.

Enintään 1000,00 euron arvoinen ja enintään 1000 nettokilon painoinen lähetys

Suullinen vienti-ilmoitus on mahdollista antaa tullille jos lähetyksen arvon on enintään 1000 € ja nettopaino enintään 1000 kg. Huomioithan, että tämä ei koske mm. rajoitusten alaista tavaraa tai tavaraa joka tulee korjaukseen. Viimeisellä tullitoimipaikalla pitää esittää kauppalasku suullista ilmoitusta antaessa. Tulli ei tee mitään merkintöjä asiakirjoihin (esim. leimaa kauppalaskua) eikä myöskään poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä ole tällöin mahdollista saada. Sähköinen vienti-ilmoitus on mahdollista tehdä, vaikka arvo ja paino alittavat tuon rajan ja silloin saa myös automaattisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen kirjanpitoa varten.

Vienti pähkinänkuoressa

  • Asiakas/viejä toimittaa Kilpis Huolinnalle kauppalaskun jossa alv. 0% sekä muut tarvittavat tiedot.
  • Kilpis Huolinta tekee vienti-ilmoituksen ja lähettää sen sähköisesti Tulliin.
  • Kilpis Huolinta lähettää viennin saateasiakirjan (EAD) jossa on MRN numero asiakkaalle/viejälle/kuskille.
  • Tavaran saapuessa poistumistullitoimipaikkaan tulee viennin saateasiakirja/MRN numero esittää tulliviranomaiselle.
  • Kilpis Huolinta toimittaa asiakkaalle/viejälle tullin poistumisvahvistaman vientidokumentin. Poistumisvahvistetulla vientidokumentillä viejä voi osoittaa tavaroiden poistuneen EU:n alueelta ja näin ollen niiden olevan arvonlisäverottomia.